Badania wysokościowe przy pracy z podnośnikiem

Praca na wysokościach, zwłaszcza przy użyciu podnośników, wymaga przestrzegania szeregu zasad bezpieczeństwa, ponieważ niesie ona za sobą wiele zagrożeń. Jednym z wymogów, który musi być spełniony przez operatorów podnośników, jest posiadanie ważnych badań wysokościowych. Jak je uzyskać? Na czym one polegają?

 

Czym są prace na wysokości?

Rozpocznijmy od wyjaśnienia podstawowej kwestii, czyli od odpowiedzi na pytanie – czym są prace wysokościowe?

Zgodnie z przepisami BHP prace na wysokości to prace, które odbywają się na drabinach, rusztowaniach, stropach, kominach, konstrukcjach budowlanych lub na innych podwyższeniach, które znajdują się co najmniej 1 m od poziomu podłoża.

Jednocześnie za prace na wysokości nie uznaje się tych prac, w przypadku których:

  • Miejsce pracy jest osłonięte z każdej strony ścianami pełnymi lub z oknami oszklonymi do wysokości minimum 1,5 m,
  • Miejsce pracy wyposażone jest w stałe konstrukcje albo urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości.

Aby wykonywać takie prace, konieczne są uprawnienia do pracy na wysokości, a żeby je otrzymać, należy przejść badania wysokościowe. Jest to rodzaj badań medycyny pracy, które sprawdzają, czy pracownik ma przeciwwskazania do prowadzenia zadań na wysokości.

Zatem, jeśli chodzi o badania wysokościowe, od ilu metrów są one konieczne? Należy przejść je wtedy, gdy prace mają odbywać się na wysokości minimum 1 m, poza wskazanymi wyjątkami.

Czy do pracy z podnośnikiem potrzebne są badania wysokościowe?

Tak, do pracy z podnośnikiem koszowym przejezdnym konieczne są odpowiednie badania na podnośniki, które obejmują również badania wysokościowe.

Chociaż pracownik w koszu jest odpowiednio zabezpieczony z każdej strony za pomocą barierek, to jednak nie są to ściany pełne lub przeszklone do wysokości 1,5 m, dlatego też uprawnienia wysokościowe są w tym przypadku niezbędne.

Przed rozpoczęciem prac z podnośnikami pracownicy muszą zatem przejść badania lekarskie na podnośniki, aby upewnić się, że są zdolni fizycznie do wykonywania zadań na wysokości. Szczególną uwagę należy zwrócić na schorzenia, które mogą mieć wpływ na równowagę, koordynację lub powodować zawroty głowy.

Jak odbywają się badania wysokościowe?

Do badań do pracy na wysokości konieczne jest uzyskanie skierowania, które może być wystawione przez ośrodek szkoleniowy albo pracodawcę. Na skierowaniu muszą znajdować się informacje o stanowisku pracy, w tym wysokości, na której ma pracować dana osoba – wyróżnia się prace na wysokości do 3 m lub powyżej 3 m.

W kategorii takiej jak badania wysokościowe wymagają przeprowadzenia odpowiednich badań oraz wizyty u czterech lekarzy – okulisty, neurologa i laryngologa oraz lekarza medycyny pracy. Poniżej prezentujemy dokładne informacje na ich temat:

Badanie poziomu cukru we krwi

Prac na wysokości nie powinny prowadzić osoby z cukrzycą i innymi zaburzeniami poziomu cukru we krwi. Dlatego badania wysokościowe rozpoczynają się od wykonania testu glukozy we krwi.

Należy pamiętać o tym, że na badanie należy zgłosić się na czczo, czyli nie jeść minimum 12 godzin przed jego wykonaniem.

Badanie u okulisty

Osoba prowadząca prace na wysokości musi mieć dobry wzrok, ponieważ jest on kluczowy dla bezpieczeństwa realizowanych robót.

Gdy zatem chodzi o badania wysokościowe, dopuszczalna wada wzroku i inne parametry zależne są od wysokości prac i wynoszą one:

  • Praca na wysokości do 3 m – ostrość wzroku do dali (z korekcją lub bez) w zakresie 0,5/0,3, przy patrzeniu razem 0,5,
  • Praca na wysokości powyżej 3 m – ostrość wzroku do dali (z korekcją lub bez) w zakresie 0,8/0,5, przy patrzeniu razem 0,8.

Stałe noszenie okularów w przypadku pracy wysokościowych nie pozwala na uzyskanie pozytywnego orzeczenia okulisty. Osoby z wadą wzroku, które chcą pracować na wysokości, powinny nosić szkła kontaktowe, a także mogą pracować goglach ochronnych lub goglach ochronno-korekcyjnych, niezależnie od rodzaju wady.

Badanie u neurologa

Neurolog, czyli specjalista w zakresie układu nerwowego, zajmuje się badaniem pacjenta pod kątem schorzeń i wad neurologicznych, które mogą wpływać na bezpieczeństwo prac wysokościowych. Prac na wysokości nie mogą między innymi wykonywać osoby chore na epilepsję.

Badanie u laryngologa

Badania wysokościowe zakładają także wizytę u laryngologa, który ocenia pracę błędnika odpowiedzialnego za utrzymywanie równowagi, a także bada słuch.

Osoby pracujące na wysokości powyżej 3 m z użyciem podnośników koszowych powinny słyszeć szept z odległości minimum 3 m. W przypadku pracy na wysokości do 3 m zastosowanie ma odległość szeptu wynosząca 1 m.

Badanie u lekarza medycyny pracy

Dopiero po wykonaniu wszystkich powyższych badań można udać się do lekarza medycyny pracy, który decyduje o dopuszczeniu do prac wysokościowych.

Jak długo ważne są badania wysokościowe?

Badania lekarskie na podnośniki powinny być prowadzone systematycznie, zależnie od przepisów oraz wskazań lekarza.

Czas ważności badań wysokościowych:

  • Badania wysokościowe powyżej 3m – zezwolenie jest wydane na okres 2-3 lat, zależnie od wskazań.
  • Badania wysokościowe powyżej 1m do 3m – zezwolenie jest wydane na okres 3-5 lat, zależnie od wskazań.

W przypadku pracowników powyżej 50. roku życia badania wysokościowe powinny być prowadzone co roku.

Warto pamiętać o tym, że na podesty ruchome badania lekarskie są podstawą, ponieważ prace z tymi urządzeniami wymagają odpowiedniego stanu zdrowia. Tylko pracownicy posiadający ważne badania wysokościowe mogą pracować z podnośnikami koszowymi.

  • Opublikowano: 28.02.2024

Wypożycz nowy model JLG X26J PLUS w AA HERKULES!

Napisz do nas Zadzwoń