Jak sprawdzić stanowisko pracy przy użyciu podnośnika?

Sprawdzanie stanowiska pracy wymagające użycia podnośnika koszowego obejmuje szereg kroków mających na celu kontrolę jego bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyjaśniamy, jak sprawdzić stanowisko pracy z podnośnikiem koszowym krok po kroku!

 

Na czym polega kontrola stanowiska pracy?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest właściwa organizacja stanowisk pracy dla pracowników, aby mogli oni bezpiecznie i wydajnie wykonywać swoje zadania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokładnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, każde stanowisko pracy powinno być urządzone tak, aby dopasowane było do rodzaju prowadzonych na nich czynności i właściwości psychofizycznych pracowników.

Pracownicy muszą być następnie odpowiednio przeszkoleni w zakresie zasad BHP na danym stanowisku pracy. Podczas szkoleń dowiadują się, jak bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.

Stworzenie bezpiecznego stanowiska pracy jest również niezbędne wtedy, gdy wykorzystuje ono podnośniki koszowe. Są to urządzenia umożliwiające bezproblemowy dostęp do znacznych wysokości bez potrzeby używania drabin lub rusztowań. Występują w różnych wariantach jako podnośniki nożycowe, teleskopowo-przegubowe, masztowe, dlatego można dostosować je do konkretnego miejsca pracy.

Sprawdzenie stanowiska pracy podnośnikiem – dlaczego jest ważne?

Kontrola stanowiska pracy musi być prowadzona za każdym razem, zanim rozpocznie się praca na podnośnikach.

Operatorzy podnośników koszowych narażeni są bowiem na szereg niebezpieczeństw, między innymi na:

 • Ryzyko wywrócenia podnośnika,
 • Ryzyko porażenia prądem,
 • Ryzyko wypadnięcia z podnośnika,
 • Ryzyko zmiażdżenia,
 • Ryzyko zderzenia z przeszkodami,
 • Ryzyko wybuchu oraz pożaru.

Aby zapobiegać tym niebezpieczeństwom duże znaczenie ma kontrola stanowiska pracy operatora podnośnika. Jest ona istotna nie tylko dla samego pracownika, ale również dla osób postronnych – innych pracowników czy przechodniów.

Pracodawca jest zatem zobligowany do tego, aby stworzyć bezpieczne stanowisko pracy, a operator podnośnika koszowego jest zobowiązany do tego, aby skontrolować stanowisko oraz pamiętać o występujących w nim zagrożeniach, a także obserwować je unikać ich w trakcie użytkowania maszyny.

Sprawdzenie stanowiska pracy z użyciem podnośnika – krok po kroku

Gdy planowana jest praca podnośnikiem, należy wykonać niezbędne czynności, by zadbać o bezpieczne stanowisko pracy:

1. Wybierz odpowiedni podnośnik

Dobór odpowiedniego typu podnośnika ma duże znaczenie dla bezpiecznego i sprawnego wykonania prac na stanowisku pracy.

Podnośniki teleskopowo-przegubowe oraz masztowe są wyposażone w ruchome ramiona zakończone koszem, które mogą pracować nad przeszkodami, na przykład ogrodzeniami, liniami produkcyjnymi czy schodami. Z kolei podnośniki nożycowe mają unoszone platformy z wysuwanymi balkonami do powiększenia ich zasięgu pracy.

Trzeba również uwzględnić rodzaj napędu – elektryczny lub spalinowy, a także rodzaj podwozia podnośnika, na przykład może mieć on koła z ogumieniem terenowym, niebrudzącym czy gąsienice.

Gdy stanowisko pracy znajduje się w ograniczonej przestrzeni, należy także zwrócić uwagę na to, jakie są wymiary robocze maszyny, czyli jej szerokość, wysokość i długość. Do dyspozycji są podnośniki o kompaktowych wymiarach, przejeżdżające przez drzwi, windy i pracujące w wąskich alejkach i korytarzach.

 

spalinowy podnośnik koszowy podczas pracy na placu budowy
Spalinowy podnośnik koszowy Haulotte HA16 RTJ PRO podczas pracy na placu budowy.

2. Zastosuj zalecane środki ostrożności

Należy pamiętać, że praca na podnośniku koszowym musi odbywać się zgodnie z zasadami BHP – bezpieczeństwa i higieny pracy. Właśnie dlatego przed przeprowadzeniem jakichkolwiek kontroli zachować odpowiednie środki ostrożności.

Środki ostrożności przy pracy z podnośnikiem:

 1. Sprawdź, czy podnośnik przeszedł wszystkie niezbędne badania okresowe i został dopuszczony do użytku – dokumenty muszą znajdować się w skrzynce podnośnika,
 2. Skontroluj podnośnik pod kątem jego prawidłowego działania – należy wykonać wzrokową inspekcję i przegląd maszyny przed rozpoczęciem pracy,
 3. Zastosuj niezbędne środki ochrony indywidualnej – do bezpiecznej pracy niezbędne będą kask ochronny, kamizelka odblaskowa, buty robocze, szelki bezpieczeństwa, rękawice robocze i środki ochrony uszu, oczu i twarzy, zależnie od prowadzonych prac,
 4. Zwróć uwagę na pogodę – podnośników nie można eksploatować na zewnątrz podczas burzy i przy wietrze o prędkości ponad 12,5 m/s,
 5. Należy pamiętać o tym, że operator podnośnika musi posiadać ważne uprawnienia do jego obsługi.

Podnośnik nożycowy elektryczny

Genie GS 1932 micro dostępne na wynajem!

 • Maks. wys. robocza: 7,55 m

 • Maksymalny udźwig: 227 kg

 • Waga: ok. 1179 kg

3. Skontroluj miejsce pracy

Należy upewnić się, że podnośnik stoi na stabilnej i równej powierzchni, a w jego okolicy nie znajdują się żadne zagrożenia. Tylko takie stanowisko pracy podnośnika zapewni bezpieczeństwo jego użytkowania.

Główne zagrożenia, jakie mogą wystąpić w miejscu pracy podnośnika koszowego:

 • Nierówny teren, na przykład dziury, uskoki, wyboje,
 • Studzienki kanalizacyjne,
 • Powierzchnie pochyłe,
 • Powierzchnie niestabilne,
 • Powierzchnie śliskie,
 • Odpady na nawierzchni, na przykład gruz,
 • Przewody elektryczne,
 • Obiekty naziemne i nadziemne,
 • Powierzchnie o niskiej wytrzymałości,
 • Nieupoważnione osoby w miejscu pracy,
 • Inne niebezpieczne miejsca i warunki.

4. Oznacz miejsce pracy podnośnika

Kolejnym krokiem jest wypozycjonowanie podnośnika, czyli ustawienie go w pobliżu miejsca prowadzonych prac, uwzględniając jego zasięg i wysokość podnoszenia. Należy też wypoziomować zwyżkę, aby miała ona optymalną stabilność. W tym celu można zastosować specjalne stabilizatory, gdy maszyna jest w nie wyposażona.

Gdy jest to konieczne, należy wygrodzić miejsce pracy podnośnika z użyciem odpowiednich materiałów, na przykład pachołków i taśmy ostrzegawczej albo barierek ostrzegawczych. W tak wyznaczonej strefie bezpieczeństwa nie mogą znajdować się osoby postronne.

Wielkość strefy zależna jest głównie od rodzaju maszyny i jej zasięgu pracy, dlatego wynika ona z jej zasad obsługi.

5. Ustaw kosz podnośnika w odpowiednim miejscu

Następnie pracownicy mogą wejść do kosza podnośnika, który unoszony jest na żądaną wysokość, by dostać się do miejsca w pobliżu kontrolowanego stanowiska pracy.

W trakcie pracy należy pamiętać o tym, by nie zbliżać nadmiernie maszyny i jej kosza do innych budynków, konstrukcji oraz linii energetycznych ze względów bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Regularne kontrole i konserwacja stanowisk pracy są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa operatorów podnośników koszowych oraz efektywności prowadzonych przez nich robót. Stosując się do wytycznych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, można stworzyć bezpieczne środowisko pracy oraz zminimalizować ryzyko wypadków.

 • Opublikowano: 07.02.2024

Wypożycz nowy model JLG X26J PLUS w AA HERKULES!

Napisz do nas Zadzwoń