Przedłużanie uprawnień UDT – terminy i wnioski online!

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez UDT, nazywane również uprawnieniami UDT, mają swój okres ważności, aby dokonać przedłużenia ważności zaświadczenia, należy złożyć wniosek. Przekonaj się, jaki jest warunek przedłużenia ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. Zobacz, kiedy konieczne jest przedłużenie uprawnień UDT, oraz kto, gdzie i jak może zrobić to przez Internet!

Z artykułu dowiesz się:

 • Do kiedy ważne są uprawnienia wydane bezterminowo
 • Co musisz zrobić, aby skorzystać z opcji przedłużenia okresu ważności zaświadczenia
 • Jakie dokumenty przygotować, aby złożyć wniosek o przedłużenie posiadanych uprawnień
 • Gdzie złożyć wnioski o przedłużenie
 • Czy zapłacisz za możliwość przedłużenia zaświadczenia kwalifikacyjnego

 

Jaki jest okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?

Czas ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawanego przez UDT wynosi od 5 do 10 lat, zależnie od urządzenia technicznego, którego ono dotyczy. Okres ważności zaświadczenia wydanego po 1 czerwca 2019 roku można sprawdzić na plastikowej karcie identyfikacyjnej w polu „Ważne do”. W przypadku podestów ruchomych przejezdnych – przewoźnych, wolnobieżnych i montowanych na pojeździe – uprawnienia UDT mają 5 lat ważności.

Bezterminowe uprawnienia UDT – kiedy tracą ważność?

Urząd Dozoru Technicznego obecnie nie wydaje już bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych. Osoby, które je uzyskały, muszą pamiętać o tym, że konieczne jest przedłużenie kwalifikacji UDT wydanych bezterminowo. Do kiedy należy to zrobić?

Wszystkie zaświadczania kwalifikacyjne, które zostały wydane przez Urząd Dozoru Technicznego przed dniem 1 czerwca 2019 roku, tracą swoją ważność wraz z upływem 1 stycznia 2024.

Należy pamiętać o tym, że w tym przypadku przedłużanie uprawnień UDT powinno odbyć się wcześniej. Ostateczny termin składania wniosków o wydłużenie termin ważności uprawnień bezterminowych mija 30 września 2023 roku. Gdy wniosek nie zostanie złożony do tego terminu, uprawnienia tracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 roku i konieczne jest uzyskanie ich na nowo.

Jakie uprawnienia UDT należy przedłużyć?

Przedłużyć należy te uprawnienia, których czas ważności niedługo mija. Wydłużenie czasu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dotyczy zarówno obsługi, jak i konserwacji urządzeń technicznych.

Podnośnik teleskopowy spalinowy

Wynajmij JLG 520AJ - nowość w AA HERKULES!

 • Maks. wys. robocza: 18,00 m

 • Maksymalny udźwig: 250 kg

 • Waga: ok. 7985 kg

Kiedy jest możliwe przedłużanie uprawnień UDT?

Przedłużenie okresu ważności uprawnień jest możliwe wtedy, gdy spełniony zostanie warunek prowadzenia czynności w zakresie określonym w konkretnym zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez minimum 3 lata w okresie ostatnich 5 lat jego ważności. Okres 3 lat może być zarówno stały, jak i przerywany. Spełnienie warunku ma formę pisemnego oświadczenia o wykonywaniu czynności, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej – nie ma potrzeby przekazywania świadectw pracy i innych zaświadczeń o pracy.

Wniosek należy złożyć do Urzędu maksymalnie na 3 miesiące przed dniem upływu terminu ważności uprawnień.

 

baner do kursu na podnośniki

 

Jak przedłużyć uprawnienia UDT?

Jak przedłużyć ważność uprawnień UDT? Najłatwiej przeprowadzić przedłużenie kwalifikacji UDT przez Internet za pośrednictwem portalu e-UDT. Dzięki temu można załatwić sprawę bez wychodzenia z domu i skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.

Istnieje również możliwość przygotowania wniosku papierowego i przekazania go do miejscowego oddziału UDT osobiście, listownie.

Należy pamiętać o tym, że wniosek o przedłużenie uprawnień UDT może złożyć jedynie ta osoba, która otrzymała zaświadczenie kwalifikacyjne.

Wniosek może być wyłącznie złożony do tej jednostki dozoru technicznego, która wystawiła zaświadczenie. Wobec tego Urząd Dozoru Technicznego przedłuża ważność zaświadczeń wydanych przez siebie, natomiast w przypadku zaświadczeń wydanych przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) i Wojskowy Dozór Techniczny (WDT) należy zwrócić się do tych jednostek.

Jak przedłużyć ważność uprawnień UDT przez Internet?

Swoje zaświadczenie kwalifikacyjne można łatwo i szybko przedłużyć za pośrednictwem Internetu przez portal e-UDT. Jak przedłużyć uprawnienia UDT online?

1. Zarejestruj się na stronie internetowej eudt.gov.pl

Do rejestracji i stworzenia swojego imiennego konta w portalu eudt.gov.pl, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

2. Wybierz uprawnienia, które chcesz przedłużyć

Po zalogowaniu się na stronie eudt.gov.pl należy wejść w zakładkę „Moje Uprawnienia”, a potem wybrać te uprawnienia, które zamierzamy wydłużyć. Następnie należy kliknąć opcję „Przedłuż”.

3. Wypełnij wniosek o przedłużenie uprawnień UDT

Wypisz znajdujący się na stronie wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego, podając w nim wszystkie niezbędne dane. Podpisz wniosek i wyślij go.

Urząd rozpatruje wnioski bezzwłocznie. W przypadku niezgodności danych kontaktuje się on z wnioskodawcą i powiadamia go o konieczności uzupełnienia danych w czasie do 7 dni.

Jak przygotować wniosek o przedłużenie uprawnień UDT?

Wniosek o przedłużenie uprawnień UDT wymaga podania poniższych informacji:

 • Oddział obsługujący wniosek – zgodnie z miejscem zamieszkania,
 • Numer zaświadczenia, które ma być przedłużone,
 • Zakres zaświadczenia – obsługa lub konserwacja,
 • Rodzaj urządzenia, którego dotyczy zaświadczenie,
 • Miejsce składania wniosku – UDT, TDT lub WDT,
 • Dane osoby przedłużającej zaświadczenie – imię, nazwisko, numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości, data urodzenia i obywatelstwo w przypadku braku numeru PESEL,
 • Adres do korespondencji – miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy i kraj,
 • E-mail, numer telefonu – ułatwią kontakt z wnioskodawcą.

W przypadku innego numeru zaświadczenia należy wpisać go w pole dodatkowe i dołączyć jego skan jako załącznik.

Czy przedłużanie uprawnień UDT jest płatne?

Przedłużenie ważności uprawnień nie jest związane z koniecznością wniesienia opłaty.

Źródła:
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/przedluzanie-okresu-waznosci-zaswiadczen-kwalifikacyjnych

 • Opublikowano: 09.01.2023

Wypożycz nowy model JLG X26J PLUS w AA HERKULES!

Napisz do nas Zadzwoń