Oznaczenia podnośników – gdzie są, co zawierają i jak je czytać

Oznaczenia podnośników wpływają na bezpieczeństwo pracy, dlatego przygotowaliśmy poradnik zawierający informacje oraz zdjęcia, dotyczące zarówno tabliczek znamionowych, jak i znaków w formie piktogramów oraz naklejek, które możecie znaleźć na maszynach. Zachęcamy do czytania i dzielenia się wpisem w mediach społecznościowych.

W artykule:

 • Dowiesz się jakie oznaczenia podnośników możesz znaleźć na maszynie
 • W których miejscach można znaleźć przyklejone oznaczenia
 • Dowiesz się jakie są rodzaje oznaczeń podnośników i jak je czytać
 • Sprawdzisz jakie informacje zawierają poszczególne oznaczenia
 • I wiele więcej! Zapraszamy do lektury.

 

Forma i umiejscowienie tabliczek znamionowych podnośników

Tabliczki znamionowe podnośników mają formę srebrnych naklejek lub aluminiowych tabliczek przytwierdzonych na nity do konstrukcji zwyżki. Znajdują się w różnych częściach maszyny zależnie od konkretnego modelu i producenta.

Dla przykładu:

 • w modelach nożycowych najczęściej umieszczane są na wierzchniej części podstawy jezdnej (obok nożyc);
 • w modelach teleskopowych na przedniej części podstawy jezdnej;
 • w podnośnikach masztowych pod osłoną kolumny/masztu (należy ją otworzyć).

Jakie informacje zawiera tabliczka znamionowa z podnośniku?

Najważniejsze informacje zostały pogrubione. Tabliczka w podnośniku zawiera informacje tj.:

 • model;
 • numer seryjny;
 • data produkcji;
 • oznaczenie instalacji elektrycznej;
 • waga maszyny (najczęściej bez operatorów);
 • dopuszczalny udźwig maksymalny (wyrażony w kilogramach lub osobach);
 • ilość osób na platformie/w koszu;
 • maksymalne nachylenie podwozia (rozróżnia się najazd bokiem i najazd wzdłuż nachylenia terenu);
 • maksymalna dopuszczalna siła boczna(siła odepchnięcia od ściany, gdzie 1N = 0.1019716 kg co oznacza, że przy wartości 400N możemy odepchnąć się z siłą około 40 kg – w przypadku modeli nożycowych, należy zwrócić uwagę na ustawienie podnośnika względem ściany i kąt nachylenia);
 • maksymalna prędkość wiatru (w przypadku braku lub wartości 0, maszyna nie może pracować na zewnątrz);
 • moc nominalna (dotyczy silnika);
 • inne informacje w tym zasilania, maksymalne ciśnienie hydrauliczne, oznaczenie producenta i/lub podmiotu odpowiedzialnego, miejsce produkcji, certyfikaty EAC, CE.

tabliczka znamionowa podnośnika koszowego

Oznaczenia podnośników w formie piktogramów

Wyróżniamy piktogramy informacyjne, znaki nakazu, znaki ostrzegawcze i znaki zakazu. Oznaczenia podnośników umieszczane są przez producentów w różnych miejscach – zarówno na konstrukcji podwozia, ramionach, w koszu, jak i przy dolnym panelu sterującym. Często są powtórzeniem lub odnoszą się do informacji zawartych na tabliczce znamionowej podnośnika.

Piktogramy ze znakiem zakazu na podnośnikach

Odznaczają się czerwonym tłem lub zawierają czerwone koło z przekreśleniem. Piktogramy ze znakami zakazu dotyczą m.in.:

 • zakazu wchodzenia/przebywania w wybranych strefach (przy przechyleniu, pod koszem w razie opuszczenia, przy obrocie korpusu etc.);
 • zakazu wychylania się z kosza, stawania na barierkach;
 • zakazu dotykania elementów lub wkładania rąk;
 • zakazu pracy w pobliżu linii energetycznych;
 • zakazu pracy przy wietrze o danej prędkości;
 • zakazu pracy we wnętrzach budynków (oznaczenie jest widoczne na modelach spalinowych).
 • zakazu stosowania otwartego ognia (np. przy wlewie paliwa);

oznaczenia podnośników - piktogramy ostrzegawcze

Piktogramy ostrzegawcze na podnośnikach

Piktogramy ostrzegawcze mają żółte tło lub formę umieszczenia znaków graficznych w trójkącie. Dotyczą m.in.:

 • ostrzeżeń dotyczących przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z maszyn w przypadku maksymalnego obciążenia, prędkości wiatru, nachyleń terenu/maszyny, odległości od linii energetycznych;
 • ostrzeżenia o możliwości poślizgnięcia;
 • ostrzeżenia o konieczności zachowaniu ostrożności w przypadku elementów zlokalizowanych nad koszem;
 • ostrzeżeń o możliwości przewrócenia się maszyny pracy przy pochyleniach.

Piktogramy informacyjne na podnośnikach:

Piktogramy informacyjne mają różną formę. Powinny być oznaczone kolorem niebieskim lub mieć niebieskie tło, jednak w praktyce mają także białe tła to m.in.:

 • informacje o konieczności stosowanie środków ochrony bezpośredniej;
 • oznaczenia otworów transportowych pojedyncze + dodatkowo ze wskazaniem wszystkich punktów transportowych (w formie naklejki zbiorczej);
 • oznaczenia nacisków na osie/koła;
 • oznaczenia poziomu hałasu;
 • oznaczenia dotyczące rodzaju paliwa i/lub zasilania;
 • strzałki oznaczające kierunek ruchu (jazda w przód i tył zgodnie z oznaczeniami kolorów na pulpicie sterującym – są szczególnie istotne w modelach z obracanymi kolumnami);
 • informacje o koniecznych procedurach konserwacyjnych (np. smarowaniu);
 • informacje o rozkładaniu podpory zabezpieczającej (w podnośnikach nożycowych);
 • oznaczenia książki i człowieka lub samej książki z odesłaniem do instrukcji (często z kodami QR z linkami do instrukcji).

oznakowanie podnośników koszowych

Jak czytać oznakowanie podnośnika?

W przypadku piktogramów w większości przypadków nie ma problemu ze zrozumieniem ich symbolicznego znaczenia. Informacje na tabliczkach znamionowych podestów ruchomych najczęściej mają formę zapisu zarówno wg oznaczeń brytyjskich (lbs, lbf, ft/in, mph), jak i metrycznych (kg, N, m, km/s).

W przypadku braku oznaczeń metrycznych skorzystaj z przeliczników:

1 lbs = 0.45359237 kg
1 lbf = 4.4482 N = 0.45359237 kg
1 N = 0.1019716 kg
1 ft = 0.3048 m
1 in = 2.54 cm
1 mph = 1.609344 cm

Jeśli z jakiegoś powodu naklejki są niejasne lub nieczytelne pamiętaj o możliwości oraz konieczności zapoznania się z instrukcją obsługi. Instrukcje znajdziesz schowku w koszu podnośnika.

Inne naklejki i formy oznakowania podnośników

Najczęściej spotykane oznaczenia na podnośnikach samojezdnych mają formę naklejek ostrzegawczych i informacyjnych, jednak na maszynach możemy znaleźć także dodatkowe instrukcje z wypożyczalni sprzętu i naklejki z oznaczeniami naklejane przez jednostki dozoru technicznego podczas badań.

Naklejki UDT

Podnośniki koszowe polegają pod kontrolę jednostek dozoru technicznego, dlatego na maszynach w widocznym miejscu często można zobaczyć naklejkę z datą następnego badania technicznego.

Dodatkowe naklejki informacyjne

Określają warunki użytkowania oraz/lub instrukcje obsługi podnośnika – niekiedy są dodawane przez wypożyczalnie sprzętu. Zawierają m.in. informacje o:

 • wymaganiach od operatorów i tym, co powinni sprawdzić oraz o co zadbać przed przystąpieniem do pracy;
 • podstawowych czynnościach codziennej kontroli;
 • czynnościach do wykonania bezpośrednio przed użyciem podnośnika;
 • sposobie o rozruchu/uruchomienia;
 • głównych zagrożeniach i niebezpieczeństwach pracy na podnośniku;
 • niedozwolonych praktykach.

Przykładowe oznaczenia podestów ruchomych:

podnośniki koszowe oznaczenia na maszynie

 • Opublikowano: 03.10.2022

Wypożycz nowy model JLG X26J PLUS w AA HERKULES!

Napisz do nas Zadzwoń