Jakie dokumenty sprawdzić przed pracą na podeście ruchomym?

Praca na podeście ruchomym jest wymaga zachowania środków bezpieczeństwa. Aby być operatorem podestu, konieczne jest przejście niezbędnych szkoleń. Każdy podest, czy to z napędem elektrycznym, czy spalinowym posiada szczegółowe informacje na temat użytkowania i zachowania środków ostrożności. Przestrzeganie wszystkich zapisanych w instrukcji elementów użytkowania podnośnika jest gwarancją zapewnienia zasad BHP.

Przez rozpoczęciem pracy na podeście ruchomym trzeba sprawdzić dokumentacje i oznaczenia na niej. Do najważniejszych należą:

  • decyzja dozoru technicznego o dopuszczenia do eksploatacji;
  • data wydania i ważności tej decyzji;
  • data następnego badania na naklejce UDT;
  • języka, w jakim jest instrukcja obsługi;
  • dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego;
  • zgodność numeru UDT z numerem na naklejce dziennik obsługi bieżącej urządzenia (należy porównać numeru UDT z numerem na naklejce dziennik obsługi bieżącej urządzenia).

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w skrzynce kosza podnośnika. Warto sprawdzić i zapoznać się z dokumentacja zarówno jeśli wypożyczacie podesty ruchome, jak i wtedy kiedy kupujecie używany podnośnik.

Zweryfikuj dokumenty także w przypadku zakupu używanego sprzętu

Jeśli podnośnik nie posiada któregokolwiek z dokumentów, to nie macie pewności, że uda się wam je załatwić. Być może jest on pozbawiony dokumentów dlatego, że nie działa prawidłowo i stanowi zagrożenie dla osób chcących na nim pracować. Musicie pamiętać, że za bezpieczeństwo siebie i swoich pracowników odpowiadacie wy sami. Dlatego nie pomijacie tych kroków.

Wypożycz nowy model JLG X26J PLUS w AA HERKULES!

Napisz do nas Zadzwoń