Jakie błędy najczęściej popełnia operator podnośnika koszowego?

Każdy operator podnośnika koszowego powinien posiadać ważne uprawnienia oraz znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować je w praktyce podczas robót wysokościowych. Ich nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnego zagrożenia, na przykład groźnych dla zdrowia i życia wypadków, kosztownych w naprawie zniszczeń. Jakie błędy najczęściej popełniane są przez operatora podnośnika koszowego podczas pracy i jak można im zapobiegać?
 

 • Często operatorzy podnośników koszowych bagatelizują BHP
 • Praca w trudnych warunkach pogodowych nie jest dozwolona
 • Brak znajomości dokumentów odnośnie eksploatacji podnośnika koszowego przez operatora
 • Praca operatora podnośnika koszowego na nieodpowiednim podłożu
 • Sprawdź poniżej resztę istotnych błędów operatora podnośnika koszowego, których warto się wystrzegać!

 

Brak kontroli podnośnika przed rozpoczęciem pracy

Operator podnośnika przed rozpoczęciem pracy powinien zawsze skontrolować maszynę, by sprawdzić, czy nadaje się ona do prowadzenia robót.

Konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego podnośnika, a przede wszystkim poprawności pracy jego panelu sterowania, wyłączników awaryjnych, systemu odpowiedzialnego za opuszczanie podestu roboczego, ilość akumulatorów. Trzeba również zwrócić uwagę, czy podnośnik ma ważne badanie UDT i dokumenty. Podnośnik, którego stan techniczny jest nieprawidłowy, nie powinien być dopuszczony do prac.

Należy ponadto sprawdzić, czy podnośnik ma naładowane baterie lub zapełniony bak na paliwo zależnie od tego, czy stosuje się urządzenie elektryczne czy spalinowe.

Zapominanie o wygrodzeniu i oznakowaniu miejsca prac

Miejsca prowadzenia prac wysokościowych powinny być odpowiednio wygrodzone i oznakowane, aby zapobiec ewentualnym wypadkom z udziałem osób postronnych, które nie powinny przebywać w strefie pracy podnośnika.

Do wygrodzenia i oznakowania miejsca pracy można zastosować taśmy zabezpieczające, łańcuchy zamykające przejście, ogrodzenia tymczasowe, tabliczki informujące o pracach na wysokości.

Brak niezbędnych środków ochrony osobistej

Podczas pracy na wysokości operator podnośnika powinien pamiętać o stosowaniu właściwych środków ochrony osobistej, które wymagane są przepisami BHP. Ich zadaniem jest między innymi ochrona przed wypadnięciem z kosza, poślizgnięciem się, uderzeniem.

Bardzo często wypadki na podnośnikach dotyczą sytuacji, gdy operator nie stosował wymaganych zabezpieczeń. Może to narazić na niebezpieczeństwo nie tylko jego, ale również inne osoby w otoczeniu.

Operator podnośnika koszowego powinien stosować środki ochrony osobistej jak:

 • Kask ochronny,
 • Okulary ochronne,
 • Buty robocze z twardym noskiem i z antypoślizgową podeszwą,
 • Szelki bezpieczeństwa przypięte liną asekuracyjną do kosza podnośnika o odpowiedniej długości,
 • Kamizelka odblaskowa.

Praca w niesprzyjających warunkach

Prace wysokościowe z użyciem podnośnika koszowego powinny być prowadzone tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

Przeszkodę stanowią głównie porywisty wiatr, burza, ulewny deszcz, gęsta mgła, gołoledź. Prac nie powinno się też prowadzić po zmroku bez oświetlenia. Należy więc zaczekać, aż warunki będą odpowiednie.

Po silnych opadach i wietrznych dniach należy również sprawdzić stan podnośnika przed wznowieniem robót.

Niezapoznanie się z dokumentacją podnośnika

Wymieniając błędy operatorów podnośników, należy też wspomnieć, że wielu z nich przed rozpoczęciem pracy nie czyta dokumentacji maszyny.

Zawarte są w niej bardzo ważne informacje dotyczące eksploatacji podnośnika, które wpływają na bezpieczeństwo robót. Z dokumentacji można dowiedzieć się też, jak prawidłowo sterować urządzeniem.

Wybór nieodpowiedniego podłoża do pracy

Podnośnik powinien być ustawiony na stabilnym, równym podłożu. W przeciwnym przypadku będzie narażony na przechylanie się, a nawet na wywrócenie.

Należy sprawdzić, czy w miejscu ustawienia podnośnika nie znajdują się przeszkody jak kamienie, słupki, wykopy, dziury, odpływy, studzienki kanalizacyjne, uskoki. Nie powinno się również prowadzić robót na rozmiękczonym gruncie po deszczu, w pobliżu zbiorników wodnych, ponieważ może powodować to problem z przejazdem i stabilnością maszyny.

Dla dodatkowej stabilności należy zastosować podnośnik wyposażony w podpory stabilizujące, które podnoszą bezpieczeństwo prac na nierównych terenach.

Gdy prace mają być prowadzone na posadzkach, należy uwzględnić ich nośność i w razie potrzeby wybrać podnośnik o niższej wadze, wyposażony w niebrudzące opony lub gąsienice.

Praca w zbyt małej odległości od źródła zagrożenia

Oprócz warunków gruntowych należy też sprawdzić otoczenie podnośnika, które może stanowić zagrożenie dla operatora i innych osób w pobliżu.

Prace nie mogą być prowadzone blisko linii wysokiego napięcia, ponieważ stwarza to ryzyko porażenia. Nie powinno się również wykonywać ich w pobliżu wystających przeszkód, innych poruszających się maszyn lub ruchomych elementów.

Niewłaściwe wypoziomowanie podnośnika

Podnośnik koszowy przed rozpoczęciem prac powinien zostać odpowiednio wypoziomowany. Niewłaściwe wypoziomowanie podnośnika może powodować problemy z utrzymaniem równowagi przez operatora i stabilnością urządzenia.

Nowoczesne maszyny informują o tym, że są nieprawidłowo wypoziomowane i stabilizują się automatycznie z wykorzystaniem czujników. W razie nieprawidłowego poziomu podnośnika należy więc skorzystać z tej funkcji.

Przeciążenie podnośnika

Każdy podnośnik ma określony przez producenta maksymalny udźwig, który określa możliwy do podniesienia przez niego ciężar. Największym udźwigiem charakteryzują się podnośniki nożycowe z dużymi platformami roboczymi.

Często popełniane błędy operatorów podnośników to przekraczanie udźwigu podnośnika, co powoduje ryzyko jego niebezpiecznego przechylenia, wywrócenia i uszkodzenia. Nowoczesne maszyny wyposażone są w czujniki wagi i informują alarmem o nadmiernym obciążeniu.

Gdy z podnośnika korzysta kilka osób, należy też uważać, by wszystkie z nich nie znajdowały się przy jednej krawędzi podestu, co może spowodować utratę jego stateczności.

Niebezpieczne zachowanie na platformie roboczej

Podczas pracy operator podnośnika koszowego nie może znacznie wychylać się poza obrys platformy. Nie należy zwiększać wysokości roboczej platformy: na przykład przez ustawienie na niej drabiny. Zabronione jest również wchodzenie na barierki.

Chcesz wynająć bezpieczny podnośnik koszowy do prac wysokościowych? Skorzystaj z floty wypożyczalni AA HERKULES. Skontaktuj się z nami i zapytaj o wynajem!

 • Opublikowano: 05.09.2022

Wypożycz nowy model JLG X26J PLUS w AA HERKULES!

Napisz do nas Zadzwoń