Jak ocenić podłoże przed przystąpieniem do pracy na podnośniku?

Podnośniki koszowe nadają się do pracy na różnych podłożach, zarówno w obiektach, jak i na zewnątrz nich. Na jakich nawierzchniach może pracować podnośnik koszowy? Jak ocenić podłoże przed rozpoczęciem pracy na podnośniku? Zapraszamy do lektury!

 

Na jakim podłożu może pracować podnośnik koszowy?

Podnośniki koszowe samojezdne to maszyny, które mogą sprostać różnorodnym potrzebom związanym z zadaniami na wysokościach.

Te maszyny mogą pracować na różnych typach nawierzchni wewnątrz obiektów i na zewnątrz nich, przy czym każdy podnośnik koszowy musi mieć dobrane podłoże do swojej budowy i funkcji. Na jakich nawierzchniach mogą pracować te maszyny?

Równe nawierzchnie na zewnątrz

Większość podnośników przeznaczona jest do pracy na płaskich i równych powierzchniach na zewnątrz, takich jak beton lub asfalt, dlatego urządzenia te doskonale nadają się do używania na drogach, chodnikach, parkingach.

Są one wyposażone w silniki spalinowe albo w silniki elektryczne oraz w wytrzymałe ogumienie.

Równe nawierzchnie we wnętrzach

Niektóre podnośniki koszowe są przeznaczone do użytku w budynkach i mogą pracować na posadzkach betonowych, płytkach lub innych powierzchniach powszechnie spotykanych w magazynach, halach, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych czy zabytkach.

Takie zwyżki wyposażone są w silniki elektryczne np. podnośniki nożycowe elektryczne, które nie emitują spalin. Mają również relatywnie niski ciężar oraz niebrudzące opony lub gąsienice, dzięki czemu nie niszczą nawierzchni.

Nierówne nawierzchnie na zewnątrz

Dostępne są także podnośniki, które przystosowane są do pracy na nierównym terenie, które mogą wykonywać zadania na nawierzchniach trawiastych, gruncie, żwirze, na przykład na placach budowy czy w parkach.

Podnośniki te posiadają silniki spalinowe, napędy na 4 koła (4×4) oraz większe opony z głębokim bieżnikiem, które umożliwiają poruszanie się po trudnym terenie, a także charakteryzują się zwiększoną stabilnością.

spalinowy podnośnik koszowy podczas pracy na placu budowy

Ocena podłoża przy pracy podnośnika – dlaczego jest konieczna?

Ocena podłoża przed rozpoczęciem pracy na podnośniku ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa sprzętu dźwigowego, operatorów i całego personelu pracującego na wysokości.

Warunki gruntowe bezpośrednio wpływają na stabilność podnośników. Nierówna lub niestabilna powierzchnia może zagrozić równowadze podnośnika, zwiększając ryzyko wypadków. Przykładowo miękkie lub luźne podłoże, takie jak błoto lub żwir, może spowodować opadnięcie lub przesunięcie podnośnika podczas pracy.

Warto też pamiętać, że różne typy maszyn mają specyficzne wymagania dotyczące udźwigu. Ocena podłoża przy pracy podnośnika pomaga określić, czy powierzchnia wytrzyma jego ciężar, łącznie ze sprzętem, operatorami i wszelkimi dodatkowymi ładunkami, takimi jak narzędzia i materiały.

Pamiętaj – bezpieczeństwo pracowników korzystających z podnośnika jest najważniejsze! Stabilne podłoże zapewnia bezpieczną podstawę podnośnika, zmniejszając ryzyko wypadków. Ocena podłoża jest istotnym elementem bezpieczeństwa w miejscu pracy!

ocena gruntu przed pracą na podnośniku koszowym

Jak ocenić podłoże przed rozpoczęciem pracy na podnośniku?

Poniżej przedstawimy, jak ocenić podłoże przed rozpoczęciem pracy na podnośniku krok po kroku:

Zapoznaj się z wytycznymi producenta

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z wytycznymi producenta dotyczącymi ustawienia podnośnika. Producenci podają szczegółowe instrukcje i wymagania dotyczące warunków gruntowych niezbędnych do bezpiecznej pracy.

Sprawdź rodzaj podłoża

Należy zwrócić baczną uwagę na to, czy podłoże, na którym zostanie umieszczony podnośnik, jest równe. Nierówna nawierzchnia może zagrozić stabilności podnośnika, dlatego praca na podnośniku koszowym w terenie albo w obiekcie musi być poprzedzona dokładną oceną nawierzchni.

Szczególne problemy mogą stwarzać:

  • Ubytki w nawierzchniach, na przykład dziury w chodnikach i drogach,
  • Uskoki nawierzchni,
  • Studzienki kanalizacyjne,
  • Ruszty kratkowe,
  • Krawężniki.

Należy pamiętać o tym, że powyższe elementy mogą również być przysypane ziemią lub piaskiem.

Oceń nośność podłoża

Kolejnym ważnym zadaniem operatora jest ocena nośności podłoża. Należy sprawdzić, czy jest ono na tyle zwięzłe i wytrzymałe, by utrzymać ciężar podnośnika.

Szczególne problemy mogą stwarzać:

  • Piasek,
  • Błoto,
  • Żwir,
  • Drewniane podłoża, takie jak mosty, tarasy, ścieżki.

W takim przypadku zalecane jest zastosowanie odpowiedniej zwyżki wyposażonej w terenowe ogumienie, która poradzi sobie na trudnej nawierzchni, albo inne ustawienie sprzętu.

Sprawdź nachylenie podłoża

Skontrolowanie nachylenia to również bardzo ważny element, jakie obejmuje ocena podłoża. Podnośnik nie może być umieszczony na zbyt przechylonym podłożu, na przykład na górce, rampie.

Dopuszczalne nachylenie zależne jest od rodzaju maszyny i informacje na ten temat można znaleźć w jej instrukcji.

Zwróć uwagę na przeszkody

Zlokalizuj wszelkie przeszkody, na przykład odpady lub gałęzie znajdujące się na terenie prac. W razie potrzeby należy je usunąć.

Sprawdź przebieg podziemnych instalacji

Upewnij się, że w miejscu pracy nie ma żadnych podziemnych instalacji, rur ani innych potencjalnych zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo pracy podnośnika.

Sprawdź czynniki pogodowe

Weź pod uwagę czynniki pogodowe, takie jak deszcz, wiatr, burze. Ekstremalne warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na stabilność podłoża i podnośnika.

Zastosuj stabilizatory

Wiele zwyżek wyposażonych jest w rozkładane stabilizatory – podpory, których zadaniem jest ustabilizowanie maszyny. Muszą one całą powierzchnią przylegać do podłoża. W razie potrzeby należy umieścić pod nimi podkłady.

Użyj mat ochronnych

W niektórych przypadkach na wrażliwych powierzchniach, takich jak trawniki, delikatne posadzki lub chodniki, wskazane jest użycie mat ochronnych. Maty te rozkładają ciężar podnośnika i zmniejszają ryzyko uszkodzenia podłoża. Często maty wykorzystuje się przy pracy z podnośnikami typu pająk.

maty ochronne podnośniki gąsienicowe

Wyznacz strefę pracy wokół maszyny

W miejscu pracy, w którym prowadzi się roboty wysokościowe, powinna być wyznaczona strefa niebezpieczna wokół maszyny. Jest to strefa, w której istnieje wyższe ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia. Mogą przebywać w niej tylko uprawnione do tego osoby.

Strefa niebezpieczna na budowie lub podczas innych prac wysokościowych może być wyznaczona z użyciem barierek, taśm, słupków lub innych akcesoriów. Zasięg strefy wynika z przepisów BHP i rodzaju używanej maszyny.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo powinno być najważniejsze. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do warunków gruntowych związanych z ustawieniem podnośnika, przed przystąpieniem do prac należy zasięgnąć profesjonalnej porady!

  • Opublikowano: 10.06.2024

Wypożycz nowy model JLG X26J PLUS w AA HERKULES!

Napisz do nas Zadzwoń